Estrangers/Foreigners

AMEsalud Estrangers és l'assegurança de salut per a persones estrangeres que resideixin a la província de Barcelona sense importar el període d'estada.

T'oferim una assegurança d'assistència mèdica sense copagament, sense períodes de carència i sense límit d'import.

Consulta aquí tota la informació de les cobertures i condiciones de l'assegurança de salut AMESalud estrangers.

AMEHealth Foreigners is the health insurance for foreign people who live in the province of Barcelona, no matter the period of stay.

We offer heatlh insurance with no co-payment, without limitations, with no waiting periods and with no limited amount.

Click here for additional detail information about the coverages and conditions of your AMEHealth Foreigners heatlh insurance.

 

Sol·licita més informació/Request more informationSi vols fer la contractació de l'assegurança envia'ns el següent formulari/If you want to make the insurance contract send us the following form:

DECLARACIÓ DE L'ESTAT DE SALUT DE L'ASSEGURANÇA D'ASSISTÈNCIA MÈDICA
STATEMENT OF MEDICAL ASSISTANCE INSURANCE STATE OF HEALTH

IMPORTANT: CONTESTAR TOTES LES PREGUNTES
IMPORTANT: ANSWER ALL THE QUESTIONS

El sol·licitant-Prenedor d'aquesta assegurança facilita per si mateix i juntament amb el futur assegurat si escau, les respostes al següent qüestionari que serviran de base per formalitzar un contracte d'assegurança i són sabedors que la reserva o inexactitud pot donar lloc a la pèrdua del dret a la indemnització o prestació.
The applicant-holder of this insurance will provide by themselves and together with the future insured if applicable, the answers to the following questionary which will form the basis to formalize an Insurance Contract. The absence or inaccuracy may generate the loss of the right to the compensation, indemnification or benefit.


ANTECEDENTS PERSONALS / PERSONAL RECORD

Desde / Start
Fins / End
Cognom / Surname
Nom /First name
Direcció / Adress
codi postal/ Post code
Ciutat / Ciudad
Telèfon / Phone
E-mail
Edad/Age
Passaport / NIE
Sexe
Nacionalitat / Nacionality
F.Nac./Birthdate
Altura /Height
Pes / Weight:
Tensió arterial/ Arterial Pressure
IMC/ BMI

ANTECEDENTS PATOLÒGICS /PATHOLOGICAL RECORD

ESTAT ACTUAL / CURRENT STATUS